Publikacje

2015

Lochocka K., Bajerska J., Glapa A., Fidler-Witon E., Nowak JK., Szczapa T., Grebowiec P., Lisowska A., Walkowiak J.: Green tea extract decreases starch digestion and absorption from a test meal in humans: a randomized, placebo-controlled crossover study. Sci Rep. 2015; 5:12015. (IF: 5.578)

Łochocka K., Bajerska J., Glapa A., Fidler-Witoń E., Nowak JK, Szczapa T., Grebowiec Ph., Lisowska A., Walkowiak J.: Ekstrakt z zielonej herbaty zmniejsza trawienie i wchłanianie skrobi spożytej w posiłku testowym u ludzi – randomizowane, kontrolne placebo, badanie krzyżowe. Congressus Dietetica. 2015; 4: 64.


 

2014

Łochocka K., Glapa A., Nowak JK., Duś-Żuchowska M., Grabańska K, Bogdański P., Fidler E., Mądry E., Walkowiak J.: Clinical outcomes of conjugated linoleic acid supplementation in the overweight and the obese: a study protocol. J. Med. Sci. 2014; 83: 338-341.


2013

Fidler-Witoń E., Banasiewicz T., Walkowiak J.: Wykorzystanie testów oddechowych w ocenie czynności przewodu pokarmowego u pacjentów po zabiegu proktokolektomii odtwórczej z wytworzeniem zbiornika jelitowego. W: pod redakcją Marciniak R., Banasiewicz T., Drews M. Zbiorniki jelitowe od podstaw naukowych do praktyki klinicznej, Poznań Termedia Wydaw.  Med; 2013, str. 200-203.


2011

Mądry E, Fidler E., Sobczyńska-Tomaszewska A., Lisowska A., Krzyżanowska P., Pogorzelski A, Minarowski Ł., Oralewska B., Mojs E., Sapiejka E., Marciniak R., Sands D., Korzon-Burakowska A., Kwiecień J., Walkowiak J.: Mild CFTR mutations and genetic predisposition to lactase persistence in cystic fibrosis. Eur J Hum Genet. 2011; 19: 748-752. (IF: 4.380)

Fidler-Witoń E., Mądry E., Krasińska B., Walkowiak J.: Nietolerancja laktozy i jej uwarunkowania. Fam. Med. 2011; 13: 308-310.


2010

Fidler E., Lisowska A., Walkowiak J.: Hypolaktazja typu dorosłych – od podłoża molekularnego do fenotypu. Ped. Pol. 2010;85:195-200.

Fidler E., Lisowska A., Walkowiak J.: Nietolerancja laktozy w mukowiscydozie. Ped. Pol. 2010; 85: 629-632.

Mądry E., Skitek K., Fidler E., Lisowska A., Stężowska S., Cichy W., Walkowiak J.: Zaburzenia gęstości mineralnej kośćca u chorych na mukowiscydozę – wpływ wybranych parametrów żywieniowych. Fam. Med. 2010; 12: 730-732

Fidler E., Sobczyńska-Tomaszewska A., Jarosław Walkowiak J.: Hypolaktazja typu dorosłych– od genu do białka. Ped. Pol. 2010; 85: 501-507.

Mądry E., Fidler E., Walkowiak J.: Lactose intolerance – current stage of knowlage. Acta Scientarum Polonorum Technologia Alimentaria. 2010; 9: 343-350.

Fidler E., Walkowiak J.: Zalecenia dietetyczne w nietolerancji laktozy. Fam. Med. 2010; 12: 894-895

Fidler E., Walkowiak J.: Nietolerancja laktozy – typy i diagnostyka. Fam. Med. 2010; 12: 892-893

Bączyk I., Sawicka N., Gutaj P., Dzikowska K., Snarska M., Skitek K., Fidler E., Baszyńska A.: Analiza nawyków żywieniowych dzieci miejskich w wieku 10-12 lat z województwa wielkopolskiego. PW 2010; 12: 113-120.

Fidler-Witoń E., Mikołajczak K., Waberska M., Miśkiewicz-Chotnicka A., Walkowiak J.: Żywienie niemowląt a aktualne rekomendacje. Now. Lek. 2010; 5: 356-361


2009

Fidler E., Lisowska A., Walkowiak J.: Nietolerancja laktozy – klasyfikacja i diagnostyka. Ped. Pol. 2009; 84: 562-566.

Fidler E., Walkowiak J.: Nietolerancja laktozy – podstawowe zalecenia żywieniowe. Ped. Pol. 2009; 84: 567-573.

Reklamy